ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO STOWARZYSZENIA
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne prowadzące działalność kantorową lub (i) lombardową, a także inne rodzaje działalności gospodarczej o pokrewnym charakterze (rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia). Wspomniana działalność gospodarcza może być prowadzona w dowolnej formie prawnej (np. jednoosobowego przedsiębiorstwa, w spółce jawnej, spółce z o.o.).

Zainteresowani przystąpieniem do Stowarzyszenia mogą to uczynić w wybrany przez siebie sposób:
1. Pobranie z naszej strony internetowej pliku zawierającego formularz "Deklaracja członka zwyczajnego", wydrukowanie go a następnie wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną na adres naszego biura:
Stowarzyszenie Właścicieli Kantorów i Lombardów
ul. Ogrodowa 32A Lok.13
00-893 Warszawa
2. Wypełnienie on-line formularza deklaracji. Zostanie on po wypełnieniu automatycznie przesłany pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia
Dodatkowym warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest uiszczenie opłaty wpisowej na konto Stowarzyszenia:
 Kredyt Bank S.A. IV Oddział Warszawa
Nr Konta 39-15001777-1217700113290000
Wpisowe wynosi 200,- złotych, natomiast kwartalna składka członkowska 195,- zł. Obowiązuje jedno wpisowe jak też jedna składka członkowska na podmiot gospodarczy, bez względu na liczbę wspólników deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia. Składka członkowska jest płatna do końca każdego pierwszego miesiąca w kwartale. Jeżeli nie jesteście Państwo jeszcze zdecydowani i pragniecie uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o telefon do Biura Stowarzyszenia
tel.: (0-22) 436-33-27; (0-22) 436-44-02 fax: (0-22) 436-44-08
Kilkuletni okres funkcjonowania Stowarzyszenia w pełni potwierdził, iż działając wspólnie potrafimy osiągnąć więcej...
Wypełnij formularz online
Ściagnij formularz deklaracji
ANKIETA