Władze Statutowe Stowarzyszenia
WYBRANE NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW

1.Prezes Zarządu - Zbigniew Franczak
2.Wiceprezes Zarządu - Andrzej Kosmalski
3.Wiceprezes Zarządu - Piotr Zaleski
4.Skarbnik - Bogdan Fijałkowski

II. KOMISJA REWIZYJNA

1.Przewodniczący - Dariusz Latawski
2.Wiceprzewodniczący - Edward Parzych
3.Członek - Stanisław Skrok

III. SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Przewodniczący - Waldemar Filipowicz
2.Wiceprzewodniczący - Marek Alabrudziński
3.Członek - Krzysztof Dytkowski